Новини

Прием 2024 на деца в ДЯ и I група

Свободни места за прием на деца имаме както следва: ДЯ-1 дете първа група-1 втора група-0 трета група-0 четвърта група-5

22 ЮНИ -ЦИРК НА СЦЕНА МИРАКЪЛ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ДОМ НА КУЛТУРАТА ,,ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ''ГАБРОВО НА 22 ЮНИ 2024 ОТ 16:30Ч.

Международен ден на детската книжка

Международният ден на детската книга празнуваме на 2 април. Датата е избрана, тъй като на нея през 1805 г. е роден известният датски писател Ханс Кристиан Андерсен.

Седмица на рециклирането и екокултура

Децата от групите заедно със своите родители се включиха в различни дейности, свързани с деня 18 март – Световна седмица на рециклирането. Децата изработиха различни изделия от капачки, пластмасови бутилки, стъкло, метални опаковки, хартия. изработване на сувенири от пластмасови бутилки и др.

СЕДМИЦА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Ден на четенето

Участие в инициативата "Ден на четенето" 2023

"Игротворения" с природни материали

Изложба

Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г. и свободни места

Информация за броя на приетите деца и свободните места

Кулинарен празник

Информация за проведен Кулинарен празник по НП"Хубаво е в детската градина"2023г.

Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г.

Списък на приетите деца в яслена и първа групи за учебната 2023-2024 година

НП"Хубаво е в детската градина" - "По пътя на млякото"

Дейности по НП"Хубаво е в детската градина" - втори етап "По пътя на млякото"

„Малките габровски предприемачи“.

Световна седмица на парите

" Съкровища от миналото"

Организирана изложба по Проект"По пътя на вълната и млякото" от НП"Хубаво е в детската градина"

"Учители - будители на бъдещето" 2022г.

ДГ"Ран Босилек" с награда от конкурс "Учители-будители на бъдещето" 2022г.

Национална програма на МОН "Хубаво е в детската градина"

Дейности по НП на МОН"Хубаво е в детската градина" през учебната 2022 - 2023 година

136 години от рождението на Ран Босилек

Инициативи за годишнината

„Всяка капка вода е живот“

Участие в конкурс за детски рисунки

"Ние растем здрави и силни" 2022г.

Спортен празник за деца и родители

Зимни игри

Зимни игри 2022 в детската градина

Световен ден на усмивката

фото-изложба"Усмивката на моето дете"

135 години от рождението на писателя Ран Босилек

Инициативи в ДГ"Ран Босилек"

Прием за учебната 2021/2022г и свободни места

Приема на децата за новата учебна 2021/2022 година.Свободни места.

За вас родители на първокласници

Дейности по записване на първокласниците

Прием в детска ясла и първа група 2021-2022 г.

Класиране

Великден

Поздравление в РУО Габрово

Ден на Земята

Екоинициативи

Книжни предизвикателства

Дейности посветени на световния ден на книгата

Актуализирана наредба за таксите в детските градини от 15.03.21г.

Промени в размера на таксите за детските градини от 15.03.21г.

Заповед на министъра на образованието и науката

относно отсъствията на децата в подготвителните групи в периода от 15.03.21г. до 31.03.21г.

Решение на Общински съвет

Промени свързани със заплащане на таксите за децата от задължителните предучилищни групи

"Снежни вълнения"

Проведен празник с децата под надслов "Снежни вълнения"

Предложение на Кмета на Община Габрово

Относно задължителния характер на посещенията на децата от подготвителните групи в периода от 04.01.21г.до 29.01.21г.

Промени в Наредбатаза таксите в подготвителните групи

Предложение на Кмета на Община Габрово

Ден на християнското семейство

Децата празнуват Деня на християнското семейство

Заповед противоепидемични мерки 28.10.2020г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Промени в Наредба № 5 за предучилищното образование

Отсъствия на деца от подготвителните групи

20г. ДГ"Ран Босилек"

Споделеното е посветено на 20 годишния юбилей на ДГ”Ран Босилек” гр.Габрово

"Европейска седмица на мобилността"

Инициатива

Прием в яслена и първа група - 2020 -2021година

списъци на приетите деца в яслена и първа група за учебната 2020/2021 година.

24 май

Честит празник! Честит 24 май!

Важно за ПГ група

Връчване на удостоверения

Информация за родители-ВАЖНО

Вътрешни правила на детската градина „Ран Босилек” за работа в условията на извънредна епидемиологична ситуация в страната Приложение 1 Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Кратка полезна информация

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година

прием в първи клас на децата от подготвителните групи

прием в първи клас на децата от подготвителните групи

Заповед-covid-19-Gabrovo

ВАЖНО!!! МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО З А П О В Е Д № РД-01-66 / 08.03.2020 г. На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с потвърден случай на COVID-19 на 07.03.2020 г. НАРЕЖДАМ: Забранявам до второ нареждане: 1Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини.

Ден на бащата в Детска градина „Ран Босилек“

За пръв път в подготвителна група „Мини Маус” 6 г. при Детска градина „Ран Босилек“ се проведе „Ден на бащата“.

Национална седмица на четенето в ДГ "Ран Босилек"

Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана в ДГ”Ран Босилек”, която се проведе от 9 до 13 декември 2019 година.

ПЛОДОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ

„ ПЛОДОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ” e темата на поредната от традиционните изложби, които се организират в ДГ”Ран Босилек” с участие на деца и родители.

Проект "Творчество и знания за местно развитие и интеграция"

На 03.10.19г. повече от 40 деца и родители от ДГ”Ран Босилек” гостуваха на местното читалище в с. Гарван и прекараха един ден на село, като се забавляваха и ...

Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори в ДГ”Ран Босилек”

Обучение, възпитание и социализация на деца от първа група по метода и педагогиката на Мария Монтесори се въвежда от новата учебна 2019/2020 година и в Детска градина "Ран Босилек”" в ...

Училищен плод и мляко

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМ 2019 - 2020 класиране

Списък с приетите деца

ПРОЕКТ "СПОРТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ" в ДГ "РАН БОСИЛЕК"

„За да направите детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.”

STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ

Във връзка с изпълнение на дейностите от иновативен П Р О Е К Т “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “ финансиран от Община Габрово, на 24.04.2019г. се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителните групи 5 и 6 гошишни при ДГ”Ран Босилек”.

Ние знаем как да се храним здравословно

На 20.03.2019г. ДГ”Ран Босилек” се изпълни с много детски усмивки, песни, танци и аромат на вкусния ястия.За първа година се проведе Ден на здравословното хранене и готвене с децата от подготвителна група - 6г. „Маргаритка” под надслов „НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА СЕ ХРАНИМ ЗДРАВОСЛОВНО”.

Съобщение

Във връзка с ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Ден на баба и дядо в ДГ”Ран Босилек”

По света различните народи празнуват много и разнообразни празници. Някои от тези празници са приети и у нас. В този ред на мисли стигаме до бабата и дядото, които също не бива да бъдат забравяни.

Административна услуга предлагана от ДГ"Ран Босилек"

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Пазител на знанието

От 14 до 18 ноември 2018г. по покана на Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и ДГ “Пролет“ – гр. Сандански, директорите на ДГ”Ран Босилек” - Снежана Войчева

сертификат "Пазител на знанието"

Детска градина"Ран Босилек" със сертификат "Пазител на знанието" връчен от фондация "Качество в образованието" .

Изложба "Вълшебства от тиква и природни материали"

От 19 до 23 ноември 2018година по традиция в ДГ„Ран Босилек” се организира изложба на тема: „Вълшебства от тиква и природни материали“. Цветен празник посветен на есенното плодородие.

Националната седмица на четенето в ДГ Ран Босилек

Както всички детски заведения в община Габрово, така и децата от ДГ”Ран Босилек” се включиха в Националната седмица на четенето (22-26.10.18г.). Инициативата е част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014- 2020).

Проект на тема: “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “

За да се реализира STEM- обучението по роботика са създадени програмируеми роботи „ Edison” съобразени с възрастта на децата които ще работят с тях / от 4 до 16 години/. Деца навършили 4 години, могат да навлязат в кодирането и роботиката, като използват предварително зададени програми с помощта на възрастен / генерирани чрез баркод /.

Международен Ден на възрастните хора

1 октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора с решение на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г. В едно цивилизовано общество няма нищо по естествено от вниманието и грижите към хората от третата възраст.

Да се учим и играем на открито

На 01.08.2018г. в ДГ”Ран Босилек” приключи реновирането на детските площадки по одобрения проект на ПУДООС от НК ”За чиста околна среда”2018 на тема: „Да се учим и играем на открито”.

Съобщение

Уведомявам Ви, че от 01.07.2018г. влизат в сила промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, приети с Решение № 87 / 31.05.18г. на Общински съвет.

„Приказките на Европа”

По повод Българското европредседателство и закриване на учебната година на 29.05.18г. в ДГ”Ран Босилек” се проведе празник под надслов ”Приказките на Европа”.

ХХІ Национален конкурс „Учител на годината-2018″

На 11.05.2018г. в София се проведе заключителният етап от ХХІ Национален конкурс „Учител на годината-2018″ за постижения и иновации в образователно-възпитателния процес, организиран от Синдиката на българските учители ...

Списъци на приетите деца

С П И С Ъ К НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Маратон на четенето

От 2 до 23 април 2018 година в страната по традиция се отбелязва националния Маратон на четенето с различни интересни инициативи.

кампания "Пролетно почистване 2018"

На 18.04.2017г. 80 деца, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал от ДГ”Ран Босилек” участваха в екоакцията от ежегодната кампания "Пролетно почистване 2018".

Да посрещнем заедно Великден

РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ „РАН БОСИЛЕК” БЛАГОДАРИ ЗА ПРОЯВЕНОТО УСЪРДИЕ И УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ИЗЛОЖБАТА – „Да посрещнем заедно Великден”

Да посрещнем заедно Великден

На 29 март 2018г. празнично настроение по повод Лазаров ден, Цветница и Великден в Дома за хора с увреждания в парк”Маркотея”, донесоха децата от група „Маргаритка” от ДГ „Ран Босилек“.

Благовещение

На 22.03.18г. децата от подготвителна група”Маргаритка” 5 годишни, пресъздадоха пред своите родители характерните ритуали за отбелязване на „Благовещение”

Коледа в ДГ ”Ран Босилек”

На 20.12.2017г. чудни гости пристигнаха за празника – Снежанка, Джуджето Бързоходко, Ледената кралица и Мечокът.Настана една истинска коледна суматоха, която приключи с идването на скъпия и дълго чакан гост – самият Дядо Коледа.

На 29.11.2017г. „Отворени врати”

На 29.11.2017г. ДГ”Ран Босилек” организира инициатива „Отворени врати” и проведе ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ориентирана към: ”Дейности във връзка с превенция на обучителните затруднения, според потребностите на децата – индивидуална и групова работа”.Съвместна дейност – учител на групата и психолог.

Втората национална научно- практическа конференция

От 18 до 20.10.2017г. Велинград бе домакин наВтората национална научно- практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението целите на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Международен ден на възрастните хора

Те са щастливи, когато не ги изключваме от живота си и споделяме с тях това, което ни вълнува. Те притежават огромен запас от натрупана мъдрост.

Покана

На 30.05.2017 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК

На 12.05.2017г. със спортен празник за децата беше отбелязан Деня на българския спорт. В събитието, организирано съвместно от Община Габрово и Регионално управление по образование, се включиха всички габровски детски градини, в т.ч. и децата от подготвителна група „Пинокио” – 6г. от ДГ”Ран Босилек”.

„Дарования и постижения” 2017

На 10 май в зала „Възраждане“ се състоя тържествена церемония „Дарования и постижения” 2017 и на нея присъстваха много ученици, учители, треньори, родители, официалните гости Георги Маринов, началник на РУО-Габрово, и представителите на Синдиката на българските учители в града.

„КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Ще се изпълнява в продължение на 28 месеца - до 31 декември 2018 г.

Майсторете ръчички

На велики четвъртък децата от ДГ”Ран Босилек” взеха участие в организираното от ЕМО”Етър” ателие „Майсторете ръчички” за боядисване на яйца с растителни багрила. Децата с много старание украсиха и боядисаха в любимия си цвят своите яйца. По традиция първото яйце боядисаха в ...

Празник

Великден е времето, когато изричаме своята съкровена молитва за здраве и спасение, търсим Божието благословение за себе си и за близките си. На 05 април 2017г. празнично настроение по повод Лазаров ден, Цветница и Великден в Регионално управление на ...

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

”Да посрещнем заедно Великден” - включване на родителите в центровете за дейности за изработването на характерните символи свързани с Великденските празници. Конкурс за най-красиво боядисано яйце между групите. На 04.04.2017г. ”Да посрещнем лазарки”- представяне възстановка на обичая от подготвителна група „Пинокио” - 6г. за останалите деца от групите в детската градина.