Новини - 20г. ДГ"Ран Босилек"

20г. ДГ"Ран Босилек"

         Годината, в която ДГ”Ран Босилек” Габрово се преобразува и отваря врати е 2000. Този хубав детски дом функционира с четири целодневни групи, една група „детска ясла” и се превръща в истинско детско царство. Днес детското заведение се посещава отблизо 140 деца.

По пътя на своето развитие ДГ “Ран Босилек “ преминава през различни етапи , но винаги работи в името на и за децата.Във времето, когато съизмерваме своите мечти и надежди с тези на другите европейци, ние работещите в ДГ“Ран Босилек“ доказваме, че хората са толкова силни колкото високи са техните мечти.

Детството е една магия, един вълнуващ свят озарен от звънките детски гласчета, от жизнерадостни песни и игри, свят в който обитава нашата душевност и нравственост.

20 години споделяме единна визия и мисия за иновативна образователна политика, адекватна на светоусещането на новите деца

НАШАТА МИСИЯ “Постигане на европейско качество на образованието , създаване на позитивна и разнообразна среда и утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно образователна дейност”

НАШАТА ВИЗИЯ:

 • Място където обучаемите се чувстват щастливи, защитени, разбирани и подкрепяни;
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация;
 • Средище на хора, които обичат децата и професията си и се стремят към висока професионална реализация;

20 години, ние белязани с дарбата да обичаме децата, създаваме личности на успеха

 

20 години обграждаме децата с любов и внимание, и ги учим да пътуват към планетите на обичта, добротата и красотата

20 години – преоткриваме красотата на човешките взаимоотношения в общуването, за да живеем в хармония и толеранстност.


20 години – учим децата на етикет, добри маниери и култура на общуване, възпитаваме отговорност, добродетели и ценностна система

 

20 години – съхраняваме и утвърждаваме българската национална идентичност и приобщаване към националните ценности и традиции

20 години стимулираме инициативност, самостоятелност и творческа активност, развиваме интелект и креативно мислене с ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “,

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

20 години - Eкипът утвърждава самостоятелна и проактивна училищна политика, в уникална структура – детска градина – училище , работеща с единна стратегия за развитие на потенциални заложби и способности.

20 години - Откриваме таланти и чрез изкуството обогатяваме духовния свят на децата, чрез допълнителни дейности извън учебната програма

20 години - Привличаме съмишленици - учители и родители, отдадени с любов на децата

20 години – участия на педагогическите специалисти в научно-практически конференции и форуми за повишаване на квалификацията

                                   ЗА ДОСТОЕН ТРУД – ДОСТОЙНО ПРИЗНАНИЕ !

През месец ноември 2018г.,за заслуги и постижения в областта на образованието и утвърждаване на професията „учител”, за покриване на високо ниво на компетентност в категория „Образование” , ДГ”Ран Босилек” е удостоена със Сертификат „Пазител на знанието” от фондация”Качество в образованието” гр.София

Учители на годината:

 • учебна 2015 -2016 година в направление “Предучилищно възпитание и подготовка”- Иванка Халачева
 • учебна 2016-2017 година в направление “Млади учители” - Милена Иванова
 • учебна 2017-2018 година в направление “Млади учители” - Валентина Стоянова
 • учебна 2018-2019 година в направление “Предучилищно възпитание и подготовка”- Валентина Генчева
 • учебна 2019- 2020 година в направление “Предучилищно възпитание и подготовка”- Татяна Досева
 • 2018 година, XXI Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – в направление “Директори и заместник-директори”- Снежана Войчева
 • 2018 година с почетно отличие „Неофит Рилски” от Министъра на образованието, за цялостна дейност в системата на предучилищното образование- Снежана Войчева
 • учебна 2019-2020 година “Учители – будители на бъдещето”   - Татяна Досева

ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ,

А  ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ТЕХНИЯТ ДОМ !

„Стъпка по стъпка, рисуват, пеят, играят,

мечтаят всичко да знаят”

Желаете ли детето Ви да попадне в най –приказния свят на детството, на радостта и веселието,

ЕЛАТЕ ПРИ НАС !

Желаете ли детето Ви да получи най –добрата подготовка за училище от компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности,

ЕЛАТЕ ПРИ НАС !

Нашата репутация е основана на доверие и уважение към всички –деца, родители, колеги.

За нас е важно всяко дете да се чувства добре в детската общност.