Новини - Покана

Покана
ДЕТСКАГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

 

 

 

До

Членовете на обществен съвет

в ДГ”Ран Босилек”

Гр.Габрово

 

 

П О К А Н А

 

 

На 30.05.2017 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане на тримесечен отчетза изпълнението на бюджета на детската градина

                                                                 Докл:директора на ДГ

                                                                 Счетоводител на ДГ

  1. Обсъждане на план-приема за учебната 2017 / 2018 година                                                          

                                                                

                                                                 Докл:директора на ДГ

 

 

 

 

 

Георги Ботев

Председател на Обществен съвет

на ДГ”Ран Босилек”