Новини - Заповед на министъра на образованието и науката

Заповед на министъра на образованието и науката
Уважаеми родители,
със Заповед № РД09-679 от 15.03.2021г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с предложение на Кмета на Община Габрово, е разпоредено в периода от 15.03.21г. до 31.03.21г. отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование в детските градини, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.Отсъствията ще се приемат по уважителни причини.