Обществен съвет

Покана

Покана за заседание

Протокол от 3.06.2020г.

Протокол от 28.01.2020г.

Протокол 14.11.2019г.

Протокол от заседание

Отчет за дейността - 2019г.

отчет

покана

покана за среща

покана

покана за среща

Заповеди

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, относно създаването на Обществен съвет към ДГ „Ран Босилек“,

Покана

ДЕТСКА ГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216 е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg П О К А Н А На 14.11.2019 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на излъчените представители на родителите от групите за членове на Обществен съвет при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1.Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. 2.Избор на редовни и резервни членове на обществения съвет. Снежана Войчева Директор на ДГ „Ран Босилек”

Покана

На 12.09.2019 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек”

Покана

На 12.09.2017 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

Покана

На 30.05.2017 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата