Обществен съвет

Заповед за административно и техническо подпомагане на новоучереден Обществен съвет

Заповед за административно и техническо подпомагане на новоучереден Обществен съвет

Заповед с поименен списък на членовете на новоучереден Обществен съвет

Заповед с поименен списък на членовете на новоучереден Обществен съвет

Заповед за броя на членовете на новоучереден Обществен съвет

Заповед за броя на членовете на новоучереден Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата