Новини - Пазител на знанието

Пазител на знанието

От 14 до 18 ноември 2018г. по покана на Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и ДГ “Пролет“ – гр. Сандански,директорите на ДГ”Ран Босилек” - Снежана Войчева и ДГ”Мечо Пух”- Силвия Митрофанова, взеха участие в проведената национална конференция„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ и дискусионна среща„Идентификация на рискови групи“

Основна цел на конференцията беше учители и психолози, работещи на територията на цялата страна да споделят опит при работа с рискови групи, да подпомогнат работата на младите учители, да станат част от промяната на обществото.

Основна цел на обучението и дискусионната среща – споделяне на различни техники за работа с рискови звена, модели при работа в динамична среда, оценка и самооценка на работата на педагозите в образователните институции.

За постиженията си в областта на образованието, за утвърждаване на професията „учител”, за подпомагане на децата за постигане на високо ниво на знания и компетентности, фондация „Качество в образованието“ удостои със сертификати „Пазители на знанието” - ДГ”Ран Босилек” и г-жа Снежана Войчева в качеството и на директор, и ДГ”Мечо Пух” и г-жа Силвия Митрофанова в качеството и на директор.