БДП

Тематични разпределения по БДП за различните възрастови групи

Тематични разпределения по БДП за различните възрастови групи за учебната 2023-2024 година

План БДП на ДГ 2023-2024

Планирани дейности за учебната 2023-2024година

Заповед комисия по БДП

Комисия по БДП за учебната 2023-2024г.

Секторна стратегия

Секторна стратегия на МОН

Как да опазим детето на пътя!

Съвети за родители