БДП

План БДП по стратегия на МОН

Дейности по БДП в подкрепа на Стратегията на МОН за БДП

Секторна стратегия

Секторна стратегия на МОН

Програма за обучение в четвърта група

Програма за обучение в четвърта възрастова група

Програма за обучение в трета група

Програма за обучение в трета възрастова група

Програма за обучение във втора група

Програма за обучение във втора възрастова група

Програма за обучение в първа група

Програма за обучение в първа възрастова група

Дейности по БДП

План на дейностите в детската градина

Заповед за комисия по БДП

Заповед за комисия по БДП за учебната 2020 - 2021 година

Как да опазим детето на пътя!

Съвети за родители