Новини - прием в първи клас на децата от подготвителните групи

прием в първи клас на децата от подготвителните групи

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2020/2021 година

  1. ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ

 

I класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи кла

27 май 2020 година

От 11,00 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

31 май 2020 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

5 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

8 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

10 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

II класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

11 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

12 юни 2020 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

13 юни 2020 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

15 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

16 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

18 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

 

 

 

III класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

19 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

20 юни 2020 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

22 юни 2020 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

23 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

24 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

25 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

  1. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

 

Дата

Дейности по приема

1

26 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

От 29 юни 2020 година

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, където има свободни места