Новини - Промени в Наредбатаза таксите в подготвителните групи

Промени в Наредбатаза таксите в подготвителните групи

Кметът на Габрово Таня Христова ще предложи на Общинския съвет промяна в местната наредба за такси и цени на услуги, според която родителите на децата в задължително предучилищно образование в общинските детски градини, няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата, както и т.н. постоянна такса.

Предложението ще бъде внесено за обсъждане от местния парламент до края на годината и, ако бъде подкрепено, ще влезе в сила от началото на следващата.

В мотивите за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово се посочва, че проектът на Наредбата предвижда пълно освобождаване от заплащане на такса за посещение от всички деца в задължително предучилищно образование и че промяната става възможна след изменението на Закона за предучилищното и училищното образование, което влиза в сила от началото на 2021 г. Целта е да бъде осигурен равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование.

За прилагането на тази промяна ще бъдат необходими допълнителни финансови средства, които ще бъдат осигурени от държавата и от Общината.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово на сайта на Община Габрово в секция Проекти за наредби.