Новини - Важно за ПГ група

Важно за ПГ група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Документацията на децата които ще постъпват в първи клас, включваща удостоверение за завършена подготвителна група, здравни документи и използваните през учебната година учебни помагала, ще се предоставят на родителите на 29.05.2020г. във времето от 9.00ч. до 12.00ч.Тържественото връчване на документите, във варианти при добри и при лоши метеорологични условия – на открито / или на закрито ще се осъществява без присъствието на родителя, индивидуално с всяко дете.Родителите ще изчакват детето си на входа на детската градина, за да удостоверят с подпис в документацията на детската градина, че са получили необходимите документи.