За Нас

Добре дощли в ДГ Ран Босилек

 ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ,

А  ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ТЕХНИЯТ ДОМ !

„Стъпка по стъпка, рисуват, пеят, играят,

мечтаят всичко да знаят”

Желаете ли детето Ви да попадне в най –приказния свят на детството, на радостта и веселието,

ЕЛАТЕ ПРИ НАС !

Желаете ли детето Ви да получи най –добрата подготовка за училище от компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности,

ЕЛАТЕ ПРИ НАС !

Нашата репутация е основана на доверие и уважение към всички –деца, родители, колеги.

За нас е важно всяко дете да се чувства добре в детската общност.

Ние държим на изпълнени с уважение отношения между децата от различни култури.

 

Годината, в която ДГ”Ран Босилек” отваря врати е 2000. Този хубав детски дом функционира с пет целодневни групи, една група „детска ясла” и се превръща в истинско детско царство. Днес детското заведение се посещава отблизо 140 деца.

По пътя на своето развитие ДГ “Ран Босилек “ преминава през различни етапи , но винаги работи в името на и за децата.

Във времето, когато съизмерваме своите мечти и надежди с тези на другите европейци, ние работещите в ДГ“Ран Босилек “ доказваме, че хората са толкова силни колкото високи са техните мечти.

Това определя и основната ни цел: Създаване на реални предпоставки за качествен възпитателно-образователен процес, с оглед максималното развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социализация и интеграция на деца от етническите малцинства и със специални образователни потребности.

Детството е една магия, един вълнуващ свят озарен от звънките детски гласчета, от жизнерадостни песни и игри, свят в който обитава нашата душевност и нравственост.

Защо да изберете Нас?

Какво ще намери детето Ви в

ДГ "Ран Босилек"?

Своя неповторим ден!

 Уютна, детска среда - наситена с емоции, в която децата играят, строят, пеят, рисуват!

 Обучение и възпитание чрез игри!

 Учител - приятел, съветник, партньор!

 Много приятели!

 

       

Подържане на висок динамичен статус на детското заведение, съответстващ на потребностите на обществото от формиране на личности с високо гражданско съзнание и поведение.

 

  Професионално подготвена среда за игра, познание, общуване, творчество като желана и значима за деца и родители.

Детска градина „Ран Босилек”

разполага с осъвременена и подходяща за възрастта на децата материална база.

·         просторни и уютни помещения - Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня със зали за хранене и сън, с обособени центрове за дейности и за игра, оборудвани в съответствие с възрастта на децата с играчки и пособия, разполагат с телевизор и DVD. Всяка група е украсена с цветя, рисунки на децата и декоративни пана.

·          богато илюстрирани съвременни и съобразени с възрастта на децата помагала и пособия.

·         широк и слънчев двор - В топлите дни децата могат да играят на обособени площадки с катерушки, пързалки, люлки и пясъчници.

 1. Задължителна подготовка една година преди постъпване в първи клас
 2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина
 3. Диагностика на готовността за училище
 4. Работа със семейството
 5. Образователна интеграция на децата със специални образователни потребности и от етническите малцинства
 6. Организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина
 7. Организиране на обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи
 8. Прилагане на разнообразни образователни техники
 9. Гарантиране правото на избор от децата в различни дейности
 10. Работа по образователни проекти. Ранно чуждоезиково обучение
 11. Използване на индивидуалната и групова форма на работа
 12. Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия
 13. Културни и национални ценности
 14. Формиране на интереси и мотивация в игрови ситуации за развитие на стремеж към физическо самоусъвършенстване и двигателна активност
 15. Гражданско образование
 16. Изграждане на иновационна образователна среда

ШКОЛА ЗА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ И МОДЕРНИ ТАНЦИ

Защо да запишем децата си на танци?
• Танцовото изкуство възпитава и поощрява всички положителни качества
• Изгражда добродетели
• Калява волята и търпението
• Създава силен характер
• Създава радостни преживявания и добро настроение
Какво ще развият танците у децата?
• Музикалните заложби
• Умения за разграничаване елементи на музикалната изразност – метро-ритмичен усет / равноделни и неравноделни размери/, темпо, динамика
• Вокално – изпълнителски умения
• Изправена стойка, грациозна походка, синхрон при изпълнението
• Двигателна култура
• Работа в екип
• Дисциплина
Какво ще им дадат като емоция?
• Самочувствие
• Чувство за принадлежност към българския род и култура
• Удовлетвореност от изява пред публика
Какво научават децата в детската градина и по какъв начин?
• Формират се културни и национални ценности;
• Разучават танцови композиции от български народни хора и тактовите им размери;
• Разучават танцови елементи от : Право хоро, Ръченица, Врабчово хоро и др.и ги свързват в комбинация

ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ащо да запишем децата си на английски език?
• Децата на тази възраст много лесно научават чужд език
• Чуждите езици отварят врати към света
• Изучаването на английски език е удоволствие, забавление и много полезно умение.
Какво научават децата в детската градина и по какъв начин?
• Децата под формата на игрови ситуации, подвижни и дидактични игри, песни и стихотворения неусетно научават езика по следните теми: поздрави, моето тяло, моето семейство, приятели, животни, сезони, дни на седмицата, числата, ориентиране в пространството, моят дом, моята страна, плодове и зеленчуци, цветове, ястия и др.
• Обучението се извършва по специална методика, съобразена с възрастовите особености на децата
Какво ще даде чуждият език на децата?
• Заниманията по английски обогатяват културата на общуване.
• Самочувствие
• Запознават се с различни традиции и култура

Записването е само със заявено желание от родителите и се заплаща допълнително като такса за присъствени дни