Новини - Национална седмица на четенето в ДГ "Ран Босилек"

Национална седмица на четенето в ДГ "Ран Босилек"

Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана в ДГ”Ран Босилек”, която се проведе от 9 до 13 декември 2019 година.

В нея активно се включиха деца от всички възрастови групи, ученици от ОУ”Иван Вазов” и родители.

Децата изработиха своите Коледни книжки, родителите бяха актьори в проведените открити практики под надслов ”Българската народна приказка, средство за възпитаване на нравствени и културни добродетели”, осъществи се партньорство с училището , като по-големите ученици четоха „Любимите си приказки на малките деца”.