Новини - сертификат "Пазител на знанието"

сертификат "Пазител на знанието"

Детска градина"Ран Босилек" със сертификат "Пазител на знанието" връчен от фондация "Качество в образованието" .