Новини - Предложение на Кмета на Община Габрово

Предложение на Кмета на Община Габрово

Кметът на Габрово Таня Христова изпрати предложение до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев относно посещението на детски градини от деца в задължителна предучилищна възраст.

С цел предотвратяване разпространението на вируса сред децата, техните семейства и екипите на детските градини, е предложено да бъде дадена възможност за посещение по избор, по решение на родителите, и временно неприлагане на принципа на задължителност.

Предложението е за периода от 04 януари до 29 януари 2021 г. (20 работни дни).