Новини - Прием в яслена и първа група - 2020 -2021година

Прием в яслена и първа група - 2020 -2021година

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Първо класиране

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Калоян Иванов Лалев

184206

Ул.”Топлеш”23

Посещава ДЯ

 

Никол Симеонова Якимова

184518

Бул.”Априлов” 47

Посещава ДЯ

 

Тея Василева Цонева

185007

Ул.”Ясен” 27

12 точки по 1, 8, 9 и 11 критерий

 

Катерина Костадинова Иванова

184617

Ул.”Турски дол” 13

11 точки по 1, 9, 10 и 11 критерий

 

Екатерина Кирилова Илиева

184504

Бул.”Трети март” 23

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Михаил Димитров Христов

194205

Ул.”Радост” 1

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Никола Андреев Андреев

184814

Ул.”Бисер” 17

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

8.

Емилиян Миланов Лалев

184921

Ул.”М.Палаузов”№82

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Кристина Цонева Гатева

184411

Ул.”Палатки” 6

9 точки по 1, 10 и 11 критерий

 

Веселина Ангелова Александрова

184101

Ул.”Радост” 4

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Александър Добрилов Димов

184526

Бул.”Трети март” 47

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Юлиян Недков Атанасов

184315

Бул.”Трети март” 29

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Преслав Димитров Петков

194128

Ул.”Мара Гидик” 6

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Чарли Гичев

184501

Ул.”Мазалат” 80

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Никола Даниелов Петков

184109

Бул.”Априлов” 78

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Георги Тодоров Карлов

185012

Ул.”Прага” 28

7 точки по 1 и 11 критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА

2020 / 2021 ГОДИНА

първо класиране

 

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Теодор Николаев Тозев

174201

Ул.”Спортна” № 3

спрехвърляне от ДЯ

 

Даниела Пламенова Енева

174731

Ул.”Радост” № 25

спрехвърляне от ДЯ

 

Калина Свиленова Кръстева

174125

Ул.Рачев кладенец”23

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриел Красимиров Александров

174117

Ул.”М.Палаузов” 24

спрехвърляне от ДЯ

 

Пламен Маргаритов Григоров

174516

Ул.”Зелена ливада”13

спрехвърляне от ДЯ

 

Стелиян   Йоан-Александру Добра

174526

Ул.”Слънчев бряг”12

спрехвърляне от ДЯ

 

Валерия Веселинова Начева

174702

Ул.”Р.Кладенец” 38

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриел Веселинов   Начев

174702

Ул.”Р.Кладенец” 38

спрехвърляне от ДЯ

 

Рафаела Костадинова Щиркова

174620

Ул.”Палатките” 33

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Иванов Галинов

175001

Ул.”Радост” 12

спрехвърляне от ДЯ

 

Сашко Антонов Иванов

174228

Бул.”Трети март” 37

спрехвърляне от ДЯ

 

Филип Петров Цветков

174505

Ул.”Р.Кладенец” 5

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Велизаров Иванов

174502

Ул.”Мазалат” 16

спрехвърляне от ДЯ

 

Теодор Стефанов Герджиков

174720

Ул.”М. Палаузов” 7

спрехвърляне от ДЯ

 

Пресияна Христофорова Йосифова

174313

Ул.”Радост” 4

спрехвърляне от ДЯ

 

Диляна Георгиева Балканджиева

174525

Бул.”Трети март” 49

спрехвърляне от ДЯ

 

Християн Найденов Колев

174818

Ул.”Мазалат” 60

спрехвърляне от ДЯ

 

Яна Людмилова Цвяткова

174604

Ул.”Сокайка” 3

спрехвърляне от ДЯ

 

Рая Момчилова Костова

174731

Ул.”Възход” 7

спрехвърляне от ДЯ

 

Цветелина Герганова Кирилова

174223

Бул.”Н.Вапцаров”№ 11

спрехвърляне от ДЯ

 

Дениз Левент Мехмед

175013

Ул.”Ясен” 28б

спрехвърляне от ДЯ

 

Топрак Левент Мехмед

164628

Ул.”Ясен” 28б

спрехвърляне от ДЯ

 

Мария Велизарова Златева

174908

Ул.”Слънчев бряг”40

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Карина Андреева Димитрова

174424

Бул.”Трети март” 21

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Валентин Петров Петров

174826

Кв.Недевци / „Узана” 2

7 точки по 1 и 11 критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ„РАН БОСИЛЕК”

ГАБРОВО

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от …………………………………………………………………………….........................

 

адрес: ...................................................................................................................................

телефон: .......................................................................................................................................

                                                                  

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Потвърждавам заявеното желание детето ми....................................................................

с ЕГН...............................да бъде прието в детското заведение за учебната 2020/2021г.   в група ........, считано от .................................................2020г.

          

Задължителна информация:

Родители:

Майка:...............................................................................................................................

Месторабота:..............................................................длъжност:...................................

Тел:................................................................................................................................... Баща:................................................................................................................................

Месторабота:................................................................длъжност:....................................

тел:.........................................................................................................................................

Местоживеене:..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Брой деца в семейството ..............................................................................................

 

Личен лекар на детето:...................................................................................................

           

Декларирам:

1. Запознат съм с правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на Община Габрово.

2. Детето ми   посещава/не е записано да посещава друго детско заведение

 

 

 

 

Информиран съм: че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 

 

Дата…………………..                                                     РОДИТЕЛ:……………………..

 

Родителите само на новоприетите деца от 01.06.20г. до 05.06.20г. потвърждават желанието си, детето им да бъде записано в детското заведение.

 

При неподаване на заявление, мястото се счита за свободно и се извършва второ класиране.

 

 

 

 

 

С уважение,

Снежана Войчева – директор

на ДГ ”Ран Босилек”

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Първо класиране

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Калоян Иванов Лалев

184206

Ул.”Топлеш”23

Посещава ДЯ

 

Никол Симеонова Якимова

184518

Бул.”Априлов” 47

Посещава ДЯ

 

Тея Василева Цонева

185007

Ул.”Ясен” 27

12 точки по 1, 8, 9 и 11 критерий

 

Катерина Костадинова Иванова

184617

Ул.”Турски дол” 13

11 точки по 1, 9, 10 и 11 критерий

 

Екатерина Кирилова Илиева

184504

Бул.”Трети март” 23

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Михаил Димитров Христов

194205

Ул.”Радост” 1

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Никола Андреев Андреев

184814

Ул.”Бисер” 17

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

8.

Емилиян Миланов Лалев

184921

Ул.”М.Палаузов”№82

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Кристина Цонева Гатева

184411

Ул.”Палатки” 6

9 точки по 1, 10 и 11 критерий

 

Веселина Ангелова Александрова

184101

Ул.”Радост” 4

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Александър Добрилов Димов

184526

Бул.”Трети март” 47

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Юлиян Недков Атанасов

184315

Бул.”Трети март” 29

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Преслав Димитров Петков

194128

Ул.”Мара Гидик” 6

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Чарли Гичев

184501

Ул.”Мазалат” 80

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Никола Даниелов Петков

184109

Бул.”Априлов” 78

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Георги Тодоров Карлов

185012

Ул.”Прага” 28

7 точки по 1 и 11 критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА

2020 / 2021 ГОДИНА

първо класиране

 

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Теодор Николаев Тозев

174201

Ул.”Спортна” № 3

спрехвърляне от ДЯ

 

Даниела Пламенова Енева

174731

Ул.”Радост” № 25

спрехвърляне от ДЯ

 

Калина Свиленова Кръстева

174125

Ул.Рачев кладенец”23

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриел Красимиров Александров

174117

Ул.”М.Палаузов” 24

спрехвърляне от ДЯ

 

Пламен Маргаритов Григоров

174516

Ул.”Зелена ливада”13

спрехвърляне от ДЯ

 

Стелиян   Йоан-Александру Добра

174526

Ул.”Слънчев бряг”12

спрехвърляне от ДЯ

 

Валерия Веселинова Начева

174702

Ул.”Р.Кладенец” 38

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриел Веселинов   Начев

174702

Ул.”Р.Кладенец” 38

спрехвърляне от ДЯ

 

Рафаела Костадинова Щиркова

174620

Ул.”Палатките” 33

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Иванов Галинов

175001

Ул.”Радост” 12

спрехвърляне от ДЯ

 

Сашко Антонов Иванов

174228

Бул.”Трети март” 37

спрехвърляне от ДЯ

 

Филип Петров Цветков

174505

Ул.”Р.Кладенец” 5

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Велизаров Иванов

174502

Ул.”Мазалат” 16

спрехвърляне от ДЯ

 

Теодор Стефанов Герджиков

174720

Ул.”М. Палаузов” 7

спрехвърляне от ДЯ

 

Пресияна Христофорова Йосифова

174313

Ул.”Радост” 4

спрехвърляне от ДЯ

 

Диляна Георгиева Балканджиева

174525

Бул.”Трети март” 49

спрехвърляне от ДЯ

 

Християн Найденов Колев

174818

Ул.”Мазалат” 60

спрехвърляне от ДЯ

 

Яна Людмилова Цвяткова

174604

Ул.”Сокайка” 3

спрехвърляне от ДЯ

 

Рая Момчилова Костова

174731

Ул.”Възход” 7

спрехвърляне от ДЯ

 

Цветелина Герганова Кирилова

174223

Бул.”Н.Вапцаров”№ 11

спрехвърляне от ДЯ

 

Дениз Левент Мехмед

175013

Ул.”Ясен” 28б

спрехвърляне от ДЯ

 

Топрак Левент Мехмед

164628

Ул.”Ясен” 28б

спрехвърляне от ДЯ

 

Мария Велизарова Златева

174908

Ул.”Слънчев бряг”40

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Карина Андреева Димитрова

174424

Бул.”Трети март” 21

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Валентин Петров Петров

174826

Кв.Недевци / „Узана” 2

7 точки по 1 и 11 критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ„РАН БОСИЛЕК”

ГАБРОВО

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от …………………………………………………………………………….........................

 

адрес: ...................................................................................................................................

телефон: .......................................................................................................................................

                                                                  

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Потвърждавам заявеното желание детето ми....................................................................

с ЕГН...............................да бъде прието в детското заведение за учебната 2020/2021г.   в група ........, считано от .................................................2020г.

          

Задължителна информация:

Родители:

Майка:...............................................................................................................................

Месторабота:..............................................................длъжност:...................................

Тел:................................................................................................................................... Баща:................................................................................................................................

Месторабота:................................................................длъжност:....................................

тел:.........................................................................................................................................

Местоживеене:..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Брой деца в семейството ..............................................................................................

 

Личен лекар на детето:...................................................................................................

           

Декларирам:

1. Запознат съм с правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на Община Габрово.

2. Детето ми   посещава/не е записано да посещава друго детско заведение

 

 

 

 

Информиран съм: че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 

 

Дата…………………..                                                     РОДИТЕЛ:……………………..

 

Родителите само на новоприетите деца от 01.06.20г. до 05.06.20г. потвърждават желанието си, детето им да бъде записано в детското заведение.

 

При неподаване на заявление, мястото се счита за свободно и се извършва второ класиране.

 

 

 

 

 

С уважение,

Снежана Войчева – директор

на ДГ ”Ран Босилек”

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Първо класиране

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Калоян Иванов Лалев

184206

Ул.”Топлеш”23

Посещава ДЯ

 

Никол Симеонова Якимова

184518

Бул.”Априлов” 47

Посещава ДЯ

 

Тея Василева Цонева

185007

Ул.”Ясен” 27

12 точки по 1, 8, 9 и 11 критерий

 

Катерина Костадинова Иванова

184617

Ул.”Турски дол” 13

11 точки по 1, 9, 10 и 11 критерий

 

Екатерина Кирилова Илиева

184504

Бул.”Трети март” 23

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Михаил Димитров Христов

194205

Ул.”Радост” 1

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Никола Андреев Андреев

184814

Ул.”Бисер” 17

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

8.

Емилиян Миланов Лалев

184921

Ул.”М.Палаузов”№82

10 точки по 1, 8 и 11 критерий

 

Кристина Цонева Гатева

184411

Ул.”Палатки” 6

9 точки по 1, 10 и 11 критерий

 

Веселина Ангелова Александрова

184101

Ул.”Радост” 4

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Александър Добрилов Димов

184526

Бул.”Трети март” 47

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Юлиян Недков Атанасов

184315

Бул.”Трети март” 29

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Преслав Димитров Петков

194128

Ул.”Мара Гидик” 6

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Чарли Гичев

184501

Ул.”Мазалат” 80

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Никола Даниелов Петков

184109

Бул.”Априлов” 78

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Георги Тодоров Карлов

185012

Ул.”Прага” 28

7 точки по 1 и 11 критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА

2020 / 2021 ГОДИНА

първо класиране

 

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Теодор Николаев Тозев

174201

Ул.”Спортна” № 3

спрехвърляне от ДЯ

 

Даниела Пламенова Енева

174731

Ул.”Радост” № 25

спрехвърляне от ДЯ

 

Калина Свиленова Кръстева

174125

Ул.Рачев кладенец”23

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриел Красимиров Александров

174117

Ул.”М.Палаузов” 24

спрехвърляне от ДЯ

 

Пламен Маргаритов Григоров

174516

Ул.”Зелена ливада”13

спрехвърляне от ДЯ

 

Стелиян   Йоан-Александру Добра

174526

Ул.”Слънчев бряг”12

спрехвърляне от ДЯ

 

Валерия Веселинова Начева

174702

Ул.”Р.Кладенец” 38

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриел Веселинов   Начев

174702

Ул.”Р.Кладенец” 38

спрехвърляне от ДЯ

 

Рафаела Костадинова Щиркова

174620

Ул.”Палатките” 33

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Иванов Галинов

175001

Ул.”Радост” 12

спрехвърляне от ДЯ

 

Сашко Антонов Иванов

174228

Бул.”Трети март” 37

спрехвърляне от ДЯ

 

Филип Петров Цветков

174505

Ул.”Р.Кладенец” 5

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Велизаров Иванов

174502

Ул.”Мазалат” 16

спрехвърляне от ДЯ

 

Теодор Стефанов Герджиков

174720

Ул.”М. Палаузов” 7

спрехвърляне от ДЯ

 

Пресияна Христофорова Йосифова

174313

Ул.”Радост” 4

спрехвърляне от ДЯ

 

Диляна Георгиева Балканджиева

174525

Бул.”Трети март” 49

спрехвърляне от ДЯ

 

Християн Найденов Колев

174818

Ул.”Мазалат” 60

спрехвърляне от ДЯ

 

Яна Людмилова Цвяткова

174604

Ул.”Сокайка” 3

спрехвърляне от ДЯ

 

Рая Момчилова Костова

174731

Ул.”Възход” 7

спрехвърляне от ДЯ

 

Цветелина Герганова Кирилова

174223

Бул.”Н.Вапцаров”№ 11

спрехвърляне от ДЯ

 

Дениз Левент Мехмед

175013

Ул.”Ясен” 28б

спрехвърляне от ДЯ

 

Топрак Левент Мехмед

164628

Ул.”Ясен” 28б

спрехвърляне от ДЯ

 

Мария Велизарова Златева

174908

Ул.”Слънчев бряг”40

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Карина Андреева Димитрова

174424

Бул.”Трети март” 21

7 точки по 1 и 11 критерий

 

Валентин Петров Петров

174826

Кв.Недевци / „Узана” 2

7 точки по 1 и 11 критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ„РАН БОСИЛЕК”

ГАБРОВО

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от …………………………………………………………………………….........................

 

адрес: ...................................................................................................................................

телефон: .......................................................................................................................................

                                                                  

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Потвърждавам заявеното желание детето ми....................................................................

с ЕГН...............................да бъде прието в детското заведение за учебната 2020/2021г.   в група ........, считано от .................................................2020г.

          

Задължителна информация:

Родители:

Майка:...............................................................................................................................

Месторабота:..............................................................длъжност:...................................

Тел:................................................................................................................................... Баща:................................................................................................................................

Месторабота:................................................................длъжност:....................................

тел:.........................................................................................................................................

Местоживеене:..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Брой деца в семейството ..............................................................................................

 

Личен лекар на детето:...................................................................................................

           

Декларирам:

1. Запознат съм с правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на Община Габрово.

2. Детето ми   посещава/не е записано да посещава друго детско заведение

 

 

 

 

Информиран съм: че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 

 

Дата…………………..                                                     РОДИТЕЛ:……………………..

 

Родителите само на новоприетите деца от 01.06.20г. до 05.06.20г. потвърждават желанието си, детето им да бъде записано в детското заведение.

 

При неподаване на заявление, мястото се счита за свободно и се извършва второ класиране.

 

 

 

 

 

С уважение,

Снежана Войчева – директор

на ДГ ”Ран Босилек”