Проекти - ПРОЕКТ "СПОРТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ" в ДГ "РАН БОСИЛЕК"

ПРОЕКТ "СПОРТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ" в ДГ "РАН БОСИЛЕК"

„За да направите детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.”         

                                                                                                                         Ж.Ж. Русо

 

   Под това мото в ДГ”Ран Босилек” се реализира Проект“ СПОРТ ЗАМАЛКИ И ГОЛЕМИ“,насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване на здравословното състояние и насърчаване на вродената потребност от физическа активност на децата.

Доказано е, че заниманията с различни видове спорт, при добра организация и използване на различните форми в детската градина осигуряват здраве, двигателен опит, формиране на умения и изграждане на мотивация за самостоятелна двигателна дейност.
Практикуването на различни видове спорт при децата подобрява цялостното им функционално състояние, укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява гъвкавостта, силата и бързината, координацията и пространствената ориентация.

За изпълнение на дейностите по проекта и опознаване на различни видове спорт на 22.05.19г. децата от подготвителна група „Маргаритка” – 6г. при ДГ”Ран Босилек” посетиха спортен комплекс ”Христо Ботев”и се включиха в инициативата за отворени врати. Учителите и децата посетиха залите по бокс, спортна стрелба, лека атлетика, батут и джудо, където се запознаха с даден спорт иполучиха първия си урок.Бяха посрещнати от треньори и спортисти и си направиха малко състезание и истински се забавляваха.