Проекти - STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ

STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ

Във връзка с изпълнение на дейностите от иновативен П Р О Е К Т “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “ финансиран от Община Габрово, на 24.04.2019г.се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителните групи 5 и 6 гошишни при ДГ”Ран Босилек”.Гости на мероприятието бяха г-жа Павлина Макашелова и г-жа Катя Робова – експерти в дирекция ”Образование и социални дейности”, представители на Технически университет гр.Габрово, родители и учители.


На този демонстрационен урок се представиха част от опитите и достигнатите уменията на децата с роботизираните играчки и помагала, които използват в ежедневната си работа.

STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Това е идея за обучение, която се стреми да вдъхнови децата от ранна детска възраст да се развиват в сферата на науката и технологиите.

Звучи като програма за образование на ученици и студенти, но истината е, че колкото по-рано започнем още от детската градина, толкова е по-добре.

 

„ Вие, като родители, може да създавате собствени проекти, като се базирате на въпросите, които децата така или иначе задават. Вместо да се опитвате да им отговаряте, поканете детето заедно да наблюдавате, да експериментирате, да описвате, да изпробвате. Когато му предлагате проект, е важно да го мотивирате, и да се съобразите с неговия интерес и желание за игра и експеримент. В повечето случаи децата реагират с охота, но ако забележите съпротива, не настоявайте. Малкият човек се интересува от неща, които му носят удоволствие, а не стрес и дискомфорт“ - сподели г-жа инж.Валентина Лазарова – гл.ас. в катедра „Математика и информатика” при Технически университет – Габрово, с чието съдействие се реализира иновативния проект в ДГ”Ран Босилек” през учебната година. .
Във всекидневните си занимания с малчуганите, педагогическите екипи се стремиха да включватвъзможно повече връзки между отделните области на STEM – наука, конструиране и технологии, математика.Бяха ментори на децата, като им помагахаи ги насочваха с въпроси в процеса на откривателство и програмиране, насърчаваха гида видят и опознаят по-добре това, което е пред очите им.
Спазвайки тези правиластремежа на учителите от детска градина "Ран Босилек“ беше да организираме процеса на учене като игра - по-забавно и увлекателно.

"Да се учиш е лесно като: Изследваш,Градиш,Решаваш,Анализираш”.


Идеята на STEM обучението е, че предлага нещо качествено ново като дейност и игри, насърчава възрастните да създадат среда, в която детето системно е мотивирано да наблюдава, експериментира и открива. Целта ни като учители, е да възпитаме личности, които имат естествен интерес към науката и са насочени към това да търсят свои решения и иновации.