Проекти - „За чиста околна среда”- на ПУДООС

„За чиста околна среда”- на ПУДООС

През 2012 и 2015г. ДГ”Ран Босилек” спечели и реализира дейности по Национална кампания „За чиста околна среда”- на ПУДООС „Детската градина-нашата къщурка зелена” и „С игри да опознаем вълшебната природа”.