Проекти - Библиотека ”Патиланци”

Библиотека ”Патиланци”

Детската градина разполага с библиотека ”Патиланци” в която деца и родители могат да четат книги от библиотечния фонд.