Проекти - Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2021

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2021

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004

„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА

НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

В ДГ „Ран Босилек" гр. Габрово и през 2021 година  продължава допълнителното обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Дейностите се осъществяват в сформираните  четири  групи с общо 32 деца група  с ръководителиДесислава Раева в първа група, Валентина Стоянова във втора група, Милена Иванова в ПГ 5г. и Валентина Генчева в ПГ 6г.

По интересен и забавен начин децата продължават да  усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите  разработват  програми за работа, в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие,съобразени с изискванията на разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата No 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата No 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни и дидактични  игри, пъзели, конструктори, грапави букви, костюми за драматизации, аксесоари за ролеви игри и емоционални състояния и др.

След принудителното прекъсване и реализиране на дейностите в електронна среда, възобновяването на дейностите по Проект „АПСПО“  започна при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.