За родители - Списъци на приетите деца

Списъци на приетите деца

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА

УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Име на детето

Домашен адрес

точки

 

Димитър Пламенов Енев

Ул.”Радост” №25

с прехвърляне от ДЯ

 

Анна Георгиева Аянова

Бул.”Трети март” №13

с прехвърляне от ДЯ

 

Александрина Тихомир Тодорова

Бул.”Трети март” 154

с прехвърляне от ДЯ

 

Димитър Илиянов Илиев

Бул.”Трети март” №29

с прехвърляне от ДЯ

 

Мариян Атанасов Тасков

Ул.”Спортна” 7

с прехвърляне от ДЯ

 

Никола Николаев Киряков

Ул.”Морвешки скали” 2

с прехвърляне от ДЯ

 

Христо Владимиров Кънчев

Бул.”Трети март” №21

с прехвърляне от ДЯ

 

Мартин Ивайлов Борисов

Бул.”Трети март” №29

с прехвърляне от ДЯ

 

Мартина Яворова Ковачева

Бул.”Трети март” №49

с прехвърляне от ДЯ

 

Дария Веселинова Рашкова

Ул.”Доспат” 1 а

с прехвърляне от ДЯ

 

Божидар Димитров Чинчев

Ул.”Аврам Гачев”3

с прехвърляне от ДЯ

 

Павел Дончев Желязков

Ул.”Ив.Калпазанов”27а

с прехвърляне от ДЯ

 

Ния Пенчева Димитрова

Ул.”Латинка” 3

с прехвърляне от ДЯ

 

Рая Христова Бурмова

Ул.”Митко Палаузов”27

с прехвърляне от ДЯ

 

Джулия Павлинова Борисова

Ул.”Рачев кладенец”17

с прехвърляне от ДЯ

 

Матей Петров Цветков

Ул.”Рачев кладенец”№5

с прехвърляне от ДЯ

 

Кристин Христофор Топалова

Бул.”Априлов”№ 49

с прехвърляне от ДЯ

 

Иво Николаев Трифонов

Бул.Трети март”№ 23

с прехвърляне от ДЯ

 

Хрисия Христова Костова

Бул.Трети март”№ 23

с прехвърляне от ДЯ

 

Милен Миленов Рачев

Ул.”Михаил Петров” 5

с прехвърляне от ДЯ

 

Никол Тихомирова Джонгозова

Бул.”Трети март”76

с прехвърляне от ДЯ

 

Даниел Пламенов Пеев

Ул.”Йосиф Соколски” 14

с прехвърляне от ДЯ

 

Ния Павлова Диловска

Ул.“Топлеш“ № 8

новоприета

9 точки по 1 и 8 критерий

 

Виктория Валентинова Василева

Ул.“Възход“ №23

новоприета

7 точка по 1 и 10 критерий

 

Георги Иво Георгиев

Ул.“Мазалат“ № 88

новоприет

6 точки по 1 критерий

 

Тервел Пламенов Шопов

Ул.“Бисер“ № 26

новоприет

6 точки по 1 критерий

 

Калоян Красимиров Ненов

Ул.“Радост“ № 15

новоприет

6 точки по 1 критерий

 

Никол Николаева Радойска

Ул.“Единство“ № 4

новоприета

6 точка по 1 критерий

 

Виктория Иванова Йовчева

Ул.“Борущица“ № 16

новоприета

6 точка по 1 критерий

 

Никол Николаева Величкова

Ул.“Мара Гидик“№2

новоприета

6 точка по 1 критерий

 

Даная Станиславова Пенчева

Ул.“Рачев кладенец“№ 8

новоприета

6 точка по 1 критерий

 

Родителите само на новоприетите деца03.05.18г. до 21.05.18г. декларират желанието си, детето им да бъде записано в детското заведение.

 

При неподаване на декларация, мястото се счита за свободно и се извършва второ класиране.

 

Обявяване на резултатите от второ класиране се извършва до 31.05.18г., като записването става също с декларация до 31.05.18г.

Директор:                                                                                                                                                                                        

                 / Сн.Войчева /

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА

УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Име на детето

Домашен адрес

точки

 

Яна Иванова Смилкова

Бул.Трети март”№ 47 в

посещава ДЯ

 

Алев Венциславова

Ул.”М.Палаузов”№7

посещава ДЯ

 

Йоана Радославова Аврамова

Ул.”Радост”№ 2

11 точки по 1 и 2 критерий

 

Ростислав Радославов Аврамов

Ул.”Радост“ № 2

11 точки по 1 и 2 критерий

 

Даниела Пламенова Енева

Ул.“Радост“ № 25

11 точка по 1, 8 и 9 критерий

 

Теодор Николаев Тозев

Ул.“Спортна“ № 3

10 точки по 1, 8 и 10 критерий

 

Емилиан Николаев Димитров

Бул.”Трети март” №76

9 точки по 1 и 8 критерий

 

Александър Борисов Проданов

Ул.“Бисер“ № 9а

9 точки по 1и 8 критерий

 

Христо Павлов Глушков

Бул.“Третимарт“№41

7 точки по 1 и 10 критерий

 

Иван Стоянов Янков

Бул.”Трети март” №19а

7 точки по 1 и 10 критерий

 

Николай Даринов Иванов

Ул.“Зеленика“ № 2

6 точки по 1 критерий

 

Наталия Христофорова Иванова

Ул.“Свежест“ № 5

6 точки по 1 критерий

 

Боряна Димитрова Иванова

Бул.“Трети март“ № 76

6 точки по 1 критерий

 

Магдалена Чавдарова Чанкова

Бул.“Трети март“ № 47

6 точки по 1 критерий

 

Виктория Николова Петрова

Бул.”Трети март” №76

6 точки по 1 критерий

 

Стела Събева Георгиева

Ул.“Иван Калпазанов“№36

6 точки по 1 критерий

 

Крисиа Красимирова Денчева

Ул.“Топлеш“ № 35

6 точки по 1 критерий

 

Марая Мартин Василева

Ул.“Мазалат“ № 86

6 точки по 1 критерий

 

Диляна Георгиева Балканджиева

Бул.“Трети март“№ 49

6 точки по 1 критерий

 

Калина Свиленова Кръстева

Ул.“Рачев кладенец“№23

6 точки по 1 критерий

 

Иван Цветомир Джелепов

Ул.“Камчия“ № 7

6 точки по 1 критерий

 

Кубрат Мирослав Петров

Ул.“Сукайка“№ 3

6 точка по 1 критерий

 

Дария Димитрова Стефанова

Ул.“М.Палаузов“ № 3

6 точка по 1 критерий

 

Николай Димитров Енев

Бул.“Трети март“ 154

6 точка по 1 критерий

 

Анна-Мария Петрова Иванова

Ул.“М.Палаузов“№ 26

6 точка по 1 критерий