За родители - Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г. и свободни места

Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г. и свободни места

За учебната 2023 / 2024 година броя на приетите деца е както следва:

  • в детска ясла -16; има 4 свободни места за прием в групата;
  • в първа група - 24; има 1 свободно място за прием в групата;

Приемът в яслена и първа група ще се извърши поетапно, като директорът ще изготви графика съобразно възможностите на детското заведение и на родителите.

В останалите възрастови групи, броя на децата е както следва:

  • Втора група 4г. – 25;няма свободни места;
  • Трета група 5г.-22; има 3 свободни места за прием в групата;
  • Четвърта група – 6г.- 27;няма свободни места;

Списък на приетите деца в група "Детска ясла"

Име на детето

 

Калоян Даниелов Борисов

 

Елена Радославова Денева

 

Ивелин Христов Александров

 

Никол Надеждова Колева

 

Калоян Даниелав Лазаров

 

Андре Цветомиров Синигеров

 

Никола Георгиев Иванов

 

Виктор Христов Братованов

 

София Бориславова Славова

 

Мариела Станиславова Пенчева

 

Александър Ивайлов Калонкин

 

Викториа Васил Радулова

 

Борис Станчев Станчев

 

Християн Станиславов Стоименов

 

Велина Мей Илиева Генчева

 

Сияна Иванова Иванова

Списък на приетите деца в първа група

Име на детето

 

Дейвид Кристианов Вълчев

 

Явор Пламенов Шопов

 

Мартин Христов Савов

 

Борис Боянов Йончев      

 

Десислава Десислав Николова

 

Александра Иванова Галинова

 

Анелия Анкова Михайлова

8.

Габриел Калинов Буюклиев

 

Габриела Пламенова Пеева

 

Денимир Николаев Трифонов

 

Калин Спасов Лалев

 

Самуил Лъчезаров Цветков

 

Светлозара Пламенова Пеева

 

Симона Йорданова Ангелова

 

Давид Кирил Рачев

 

София Андреева Андреева

 

Теодора Димитрова Попова

 

Христо Мирославов Русев

 

Симеон Жанев Иванов

 

Василена Георгиева Гекова

 

Дария Боянова Владовска

 

Рая Гергиева Христова

 

Антония Антонова Иванова

 

Вивиан Христова Гърдевска