За родители - Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г.

Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г.

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ  ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Дейвид Кристианов Вълчев

204411....

Ул.”В.Петлешков”2 А

спрехвърляне от ДЯ

 

Явор Пламенов Шопов

204122.....

Ул.”Бисер” 26

спрехвърляне от ДЯ

 

Мартин Христов Савов

204228....

Ул.”М.Палаузов”№ 15

спрехвърляне от ДЯ

 

Борис Боянов Йончев      

204205....

Ул.”Мазалат” №54

спрехвърляне от ДЯ

 

Десислава Десислав Николова

204212....

Бул.”Трети март” 11

спрехвърляне от ДЯ

 

Александра Иванова Галинова

204729....

Ул.”Радост” 12

спрехвърляне от ДЯ

 

Анелия Анкова Михайлова

204218....

Ул.“Веселие“ № 2

спрехвърляне от ДЯ

8.

Габриел Калинов Буюклиев

204617....

Ул.“Мазалат“№ 64

спрехвърляне от ДЯ

 

Габриела Пламенова Пеева

204516....

Ул.“Първа“ № 4

спрехвърляне от ДЯ

 

Денимир Николаев Трифонов

204904....

Бул.“Трети март” 23 ет.3

спрехвърляне от ДЯ

 

Калин Спасов Лалев

204918....

Ул.“М.Палаузов“№ 17

спрехвърляне от ДЯ

 

Самуил Лъчезаров Цветков

205114....

Ул.“Радост“ № 3 ет.5

спрехвърляне от ДЯ

 

Светлозара Пламенова Пеева

204516....

Ул.“Първа“ № 4

спрехвърляне от ДЯ

 

Симона Йорданова Ангелова

204608....

Бул.“Априлов“№ 47 ет.6

спрехвърляне от ДЯ

 

Давид Кирил Рачев

205002....

Ул.“Радост“№ 8 ет.4

спрехвърляне от ДЯ

 

Христо Мирославов Русев

205201....

Бул.”Трети март” № 29

спрехвърляне от ДЯ

 

Симеон Жанев Иванов

205118....

Бул.”Трети март” № 68

спрехвърляне от ДЯ

 

София Андреева Андреева

214413....

Ул.“Бисер“ №17

спрехвърляне от ДЯ

 

Дария Боянова Владовска

204126....

Ул.”Николаевска” 172

6 точки от 1 критерий

 

Рая Георгиева Христова

204612....

Ул.”св.Кл.Охридски” 2

6 точки от 1 критерий

 

Василена Георгиева Гекова

204316....

Ул.”Н.Войновски” 156

2 точки от 10 критерий

С П И С Ъ К

НА  ПРИЕТИТЕ  ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА

2023 / 2024 ГОДИНА

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Теодора Димитрова Попова

214210....

Бул.“Трети март” 21 ет.6

посещава ДЯ

 

Елена Радославова Денева

214205....

Ул.”Конст. Иречек” 1б

посещава ДЯ

 

Ивелин Христов Александров

214306....

Ул.”Мазалат”№86

посещава ДЯ

 

Никола Георгиев Иванов

214211....

Ул.”Юрий Венелин”16

посещава ДЯ

 

Никол Надеждова Колева

214326....

Ул.”Марин Дамянов”7

посещава ДЯ

 

Калоян Даниелав Лазаров

214705....

Ул.”Борущица” 10

посещава ДЯ

 

Андре Цветомиров Синигеров

214303....

Бул.“Трети март“№92

посещава ДЯ

 

Калоян Даниелов Борисов

214918....

Ул.”Рачев кладенец”13

11 точки от 1 и 3 критерий

 

София Бориславова Славова

214712....

Бул.“Трети март“№47

6 точки от 1 критерий

 

Мариела Станиславова Пенчева

224113....

Ул.”Рачев кладенец”8

6 точки от 1 критерий

 

Александър Ивайлов Калонкин

215009....

Ул.”Рачев кладенец”10

6 точки от 1 критерий

 

Викториа Васил Радулова

215114....

Бул.“Трети март“№27ет.7

6 точки от 1 критерий

 

Борис Станчев Станчев

215109....

Бул.“Трети март“№47ап.8

6 точки от 1 критерий

 

Християн Станиславов Стоименов

214102....

Ул.”Слънчев бряг” № 27

6 точки от 1 критерий

 

Виктор Христов Братованов

214208....

Ул.”Морава”№4 ет.4 ап.1

1точка от 11 критерий

 

Велина-Мей Илиева Генчева

214518....

с.Стоманеците

1точка от 11 критерий