За родители - Прием в детска ясла и първа група 2022-2023 г.

Прием в детска ясла и първа група 2022-2023 г.

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН  БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К НА ПРИЕТИТЕ  ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Михаил Димитров Христов

194205

Ул.”Радост” 1

с прехвърляне от ДЯ

 

Симеон Чавдаров Чанков

194221

Бул.”Трети март” 47

с прехвърляне от ДЯ

 

Марияна Живкова Атанасова

194125

Ул.”Слънчев бряг” 36

с прехвърляне от ДЯ

 

Елина Христофорова Йосифова

194919

Ул.”Радост” № 12

с прехвърляне от ДЯ

 

Симона Иванова Галинова

194519

Ул.”Радост” № 12

с прехвърляне от ДЯ

 

Лъчезар Ивайлов Томов

194903

Бул.”Трети март” 47

с прехвърляне от ДЯ

 

Мариян Монев Митков 

195121

Бул.”3-ти март „ № 25

с прехвърляне от ДЯ

 

Димитър Пламенов Монов

194516

Бул.”Н.Вапцаров” 30

с прехвърляне от ДЯ

 

Мартин Валери Ангелов

194404

Ул.”Радост” № 17

с прехвърляне от ДЯ

 

Стиляна Стефанова Добрева

194929

Бул.”Трети март” 54

с прехвърляне от ДЯ

 

Йоанна Йорданова Иванова 

194228

Ул.”Веселие” № 13

с прехвърляне от ДЯ

 

Микаела Константин Димитрова

194709

Бул.”Трети март” 74

с прехвърляне от ДЯ

 

Стелияна Радославова Пеева

194711

Ул.”Брегалница” 27

с прехвърляне от ДЯ

 

Християн Христов Чанков

195228

Бул.”Трети март” 23

с прехвърляне от ДЯ

 

Ивелин Стилиянов Стилиянов   

204107

Ул.”Славянска” № 24

с прехвърляне от ДЯ

 

Калоян Кристиянов Любенов

204105

Ул.”Латинка” 1 ап.6

с прехвърляне от ДЯ

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К НА  ПРИЕТИТЕ  ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Име на детето

ЕГН

Домашен адрес

точки

 

Дейвид Кристианов Вълчев

204411

Ул.”В.Петлешков”2 А

посещава ДЯ

 

Явор Пламенов Шопов

204122

Ул.”Бисер” 26

посещава ДЯ

 

Борис Боянов Йончев      

204205

Ул.”Мазалат” №54

посещава ДЯ

 

Десислава Десислав Николова

204212

Бул.”Трети март” 11

посещава ДЯ

 

Габриела Пламенова Пеева

204516

Ул.”Първа” № 4

14 точки от 1,2,9 и 11 критерий

 

Светлозара Пламенова Пеева

20451

Ул.”Първа” № 4

14 точки от 1,2,9 и 11 критерий

 

Александра Иванова Галинова

204729

Ул.”Радост” № 12 ап.7

12 точки от 1,8,9 и 11 критерий

 

Калин Спасов Лалев

204918

Ул.”М. Палаузов”№ 17

10 точки от 1,8 и 11 критерий

 

Денимир Николаев Трифонов

204904

Бул.”Трети март” 23

10 точки от 1,8 и 11 критерий

 

Симона Йорданова Ангелова

204608

Бул.”Априлов” № 47

7 точки от 1 и 11 критерий

 

Габриел Калинов Буюклиев

204617

Ул.”Мазалат” № 64

7 точки от 1 и 11 критерий

 

Теодора Димитрова Попова

214210

Бул.”Трети март” 21

7 точки от 1 и 11 критерий

 

Анелия Анкова Михайлова

204218

Ул.”Веселие” № 2а

7 точки от 1 и 11 критерий