За родители - ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година
  1. ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ

 

I класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас

30 май 2022 година

От 10:00 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

03 юни 2022 година

До 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

7 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

8 юни 2022 година

От 09:00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

13 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

II класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

14 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

15 юни 2022 година

От 10:00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

17 юни 2022 година

До 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

20 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

21 юни 2022 година

От 09:00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

23 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

III класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

24 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

25 юни 2022 година

От 10:00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

27 юни 2022 година

До 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

28 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

29 юни 2022 година

От 09:00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

30 юни 2022 година

До 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

  1. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

 

Дата

Дейности по приема

1

1 юли 2022 година

До 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

След 1 юли 2022 година

Децата, които не са записани в първи клас, се записват на място в училищата, където има свободни места