За родители - Прием за учебната 2021/2022г и свободни места

Прием за учебната 2021/2022г и свободни места

          В изпълнение на чл.20 Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово и при спазване на чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.18 от същата Наредба  за учебната 2021 / 2022 година броя на приетите деца в детска ясла е 14, в първа група 20.

На този етап има 6 свободни места за прием в група детска ясла и 4 свободни места за прием в първа група..

В останалите възрастови групи, няма свободни места за прием поради следния фактически брой на децата, както следва:

  • Втора група – 27;
  • Подготвителна група 5г.-27;
  • Подготвителна група – 6г.- 25;