За родители - Информация за бъдещите първокласници

Информация за бъдещите първокласници

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/)ще бъде отворена за регистрация в 11:00 часа на 27 май 2021 г. Ще имате възможност да регистрирате Вашето дете до 23:59 часа на 31 май 2021 г.

При затруднения с регистрацията, можете да се обръщате за съдействие към всички училища в Габрово (начално, основни и средни общообразователни) и към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово.

В събота, 29.05.2021 г., ще има дежурни учители във всички училища от 8:30 до 14:00 часа, а в Община Габрово от 8:30 до 17:00 часа. Дежурният служител в Община Габрово ще Ви посрещне на служебния вход на сградата, след обаждане на телефон 066/818 319.

     На сайта на Община Габрово https://gabrovo.bgможете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

                За допълнителна информация можете да се обръщате към следните експерти от Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

  • Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319
  • Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343
  • Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381

и писмено на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg.