За родители - Прием в детска ясла и първа група 2021-2022 г.

Прием в детска ясла и първа група 2021-2022 г.

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН  БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ  ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

първо класиране

Име на детето

Домашен адрес

точки

 

Михаил Димитров Христов

Ул.”Радост” 1

посещава ДЯ

 

Симеон Чавдаров Чанков

Бул.”Трети март” 47

посещава ДЯ

 

Марияна Живкова Атанасова

Ул.”Слънчев бряг” 36

посещава ДЯ

 

Елина Христофорова Йосифова

Ул.”Радост” № 12

11 точки  по 1, 8 и 10 критерий

 

Симона Иванова Галинова

Ул.”Радост” № 12

11 точки  по 1, 8 и 9 критерий

 

Лъчезар Ивайлов Томов

Бул.”Трети март” 47

8 точка  по 1 и 10 критерий

 

Дейвид Кристианов Вълчев

Ул.”В.Петлешков”2 А

8 точка  по 1 и 10 критерий

 

Димитър Пламенов Монов

Бул.”Н.Вапцаров” 30

6 точка  по 1 критерий

 

Мартин Валери Ангелов

Ул.”Радост” № 17

6 точка  по 1 критерий

 

Стиляна Стефанова Добрева

Бул.”Трети март” 54

6 точка  по 1 критерий

 

Катерина Теодорова Петрова

Ул.”Радост” № 3

6 точка  по 1 критерий

 

Микаела  Константин Димитрова

Бул.”Трети март” 74

6 точка  по 1 критерий

 

Стелияна Радославова Пеева

Ул.”Брегалница” 27

1точка  по 11 критерий

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН  БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

С П И С Ъ К

НА  ПРИЕТИТЕ  ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА  ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА

2021 / 2022 ГОДИНА

първо класиране

 

Име на детето

Домашен адрес

точки

 

Калоян Иванов Лалев

Ул.”Топлеш”23

с прехвърляне от ДЯ

 

Никол Симеонова Якимова

Бул.”Априлов” 47

с прехвърляне от ДЯ

 

Тея Василева Цонева

Ул.”Ясен” 27

с прехвърляне от ДЯ

 

Катерина Костадинова Иванова

Ул.”Турски дол” 13

с прехвърляне от ДЯ

 

Екатерина Кирилова Илиева

Бул.”Трети март” 23

с прехвърляне от ДЯ

 

Никола Андреев Андреев

Ул.”Бисер” 17

с прехвърляне от ДЯ

 

Емилиян Миланов Лалев

Ул.”М.Палаузов”№82

с прехвърляне от ДЯ

 

Кристина Цонева Гатева -

Ул.”Палатки” 6

с прехвърляне от ДЯ

 

Веселина Ангелова Александрова

Ул.”Радост” 4

с прехвърляне от ДЯ

 

Александър Добрилов Димов

Бул.”Трети март” 47

с прехвърляне от ДЯ

 

Юлиян Недков Атанасов

Бул.”Трети март” 29

с прехвърляне от ДЯ

 

Преслав Димитров Петков

Ул.”Мара Гидик” 6

с прехвърляне от ДЯ

 

Чарли Гичев

Ул.”Мазалат” 80

с прехвърляне от ДЯ

 

Никола Даниелов Петков

Бул.”Априлов” 78

с прехвърляне от ДЯ

 

Георги Тодоров Карлов

Ул.”Прага” 28

с прехвърляне от ДЯ

 

Ния Калоянова Гергова

Бул.”Трети март” 48

с прехвърляне от ДЯ

 

Тейя Александрова Борисенко

Ул.”Тодорчета” № 3

с прехвърляне от ДЯ

 

Пресиана Ивайло Сапунджиева

Ул.”Неофит Рилски” 27б

с прехвърляне от ДЯ

 

Стефани Цветомирова Асенова

С.Донино

с прехвърляне от ДЯ

 

Андрея Диян Данкова

Ул.”Венец” № 4 ап.18

 

1точка  по 11 критерий

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН  БОСИЛЕК”

ГР. ГАБРОВО / УЛ.” БАЛКАН” № 2  тел: 808 216

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

 1. Деца живущи в района на детската градина – 6 т.
 2. Прием на деца близнаци, тризнаци и т.н. – 5 т.
 3. Деца сираци или полусираци или от приемно семейство – 5т.
 4. Деца чиито родители са редовни студенти- 5 т.
 5. Деца настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип” – 4 т.
 6. Деца с увреждания над 50% и / или с хронични заболявания – 4 т.
 7. Деца със специални образователни потребности – 4 т.
 8. Деца чиито брат/сестра, посещава същата детска градина – 3 т.
 9. Дете от многодетно семейство - 2 т.
 10. Местоработата на родителите е в района на детската градина/служ.бележка/ - 2 т.
 11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/–1 т.

 

 

 

Родителите само на новоприетите деца до 25.05.21г. декларират желанието си, детето им да бъде записано в детското заведение.

 

При неподаване на декларация, мястото се счита за свободно.