За родители - Решение на Общински съвет

Решение на Общински съвет

Габровският Общински съвет подкрепи предложената от кмета на града Таня Христова промяна в местната наредба за такси и цени на услуги, според която родителите на децата в задължително предучилищно образование в общинските детски градини, няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата, както и т.н. постоянна такса. Предложението влиза в сила от 01.01.2021 г.

Целта е да бъде осигурен равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование. За прилагането на тази промяна ще бъдат необходими допълнителни финансови средства, които ще бъдат осигурени от държавата и от Общината.