За родители - Промени в Наредба № 5 за предучилищното образование

Промени в Наредба № 5 за предучилищното образование

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

Уведомявам ви, че от 02.10.2020г. са приети промени в Наредба № 5 за предучилищното образование.До сега регламентираните 10 отсъствия по семейни причини за учебната година на деца от подготвителните групи, са увеличени на 20, като се запазва условието не повече от 3 за съответен месец.

 

 

 

С уважение,

Снежана Войчева – директор

на ДГ ”Ран Босилек”