За родители - Съвети към родителите

Съвети към родителите

Уважаеми родители!

Да си родител е най- голямата отговорност за всеки от нас. Всички ние се стремим да дадем най-доброто на нашите деца, да постъпваме правилно при тяхното възпитание. Понякога допускаме грешки, но най-важното е винаги да ги даряваме с нашата любов и да ги подкрепяме безусловно, за да се чувстват щастливи и уверени в себе си.

Съвети към родителите:

“Как да възпитаме вежливост у децата”

Бъдете ярък пример за вежливост един към друг
 2. Използвайте всички случаи да упражнявате децата си в правилно поведение .
 3. Взискателността и контролът са необходими, за да изградите стереотипи в поведението на децата.
 4. Не принизявайте възпитанието до дресировка, а се опирайте на нравствените чувства на децата.
 5. Обяснявайте на децата защо трябва да постъпят така, а не иначе – например –защо трябва да чукат на вратата при влизане на чуждо място.
 6. Похвалата или осъждането на постъпките на децата са важно средство за възпитаване на вежливост.
 7. Не оставяйте в сърцето на детето следи от незаслужени обиди, които ще го направят недоверчиво към хората , в които е вярвало.
 8. Следете за своите постъпки и думи. Недейте да злословите по адрес на познати и за учители в присъствието на децата.
 9. Използвайте художествената литература за възпитаване на правилно поведение у децата.
 10. Не допускайте уговорки за изпълнението на дадена задача. Детето трябва да разбира думите: “не трябва”, „не бива ”, „това е лошо”. Спокойно и твърдо повтаряйте определеното изискване.
 11. Интересувайте се от поведението на детето си в детската градина. Беседвайте с учителките.

 КАКВИ ПРИВИЧКИ И НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЕЦАТА, ЗА ДА СЕ ВЪЗПИТАВА У ТЯХ ВЕЖЛИВОСТ:
 1. Да поздравяват близки, съседи, учители, не само в дома, детската градина, но и на обществени места.
 2. Да се извиняват за причинена неприятност от тях.
 3. При обръщане с молба да казва” Моля Ви”, да благодарят на възрастните и другите деца за оказаната им помощ.
 4. Старателно да изпълняват молбата и указанията на възрастните, да прибират играчките си и дрехите.

Работете заедно!

 

Творете заедно!

 

Играйте заедно!