Групи - Детска ясла

Детска ясла

Екипът в яслена група пристъпва към Детето с отговорност и уважение – защитавайки правото му на обич, емоционална сигурност, внимание , познание и себеутвърждаване.Ние вярваме, че всяко дете е уникално, и че носи в себе си потенциал, който предстои да развие в по – нататъшния си живот.В индивидуалния темп и специфика на детското съзряване и развитие нашата роля е на консултант и помощник.Предлагайки нужните средства - разбираме, поощряваме и насърчаваме детските потребности, пориви, вълнения и чувства.

Задачите за възпитателна работа са насочени към стимулирането на общото емоционално-социално развитие на детето чрез :
- индивидуален подход към всяко дете ;
- разнообразни и интересни ситуации, ориентирани към специфичните детски възможности ;
- игрово- познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност
- изгражда хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра

Дневен режим

„Навиците придобити в детството , не просто имат значение – те са в основата на всичко!” Аристотел

6 30 - 8 30 - Прием на децата ; Игри с играчки ; Непланирани образователни ситуации ; Утринно раздвижване и гимнастика ; Подготовка за закуска и измиване на ръцете;
8 30 - 9 00 - Закуска
9 00 - 9 30 - Тоалет
9 30 -10 00 - Организирани занимания
10 00 -11.00 - Свободни игри (по избор на децата) ; Игри на открито ; Разходка ; Подвижни игри ; Спорт
11 00 -11 30 - Подготовка за обяд ; Измиване на ръцете
1130 - 12 15 - Обяд
12 15 - 13 00 - Тоалет и подготовка за сън
13 00 - 15 30 - Сън
15 30 -16 00 - Събуждане ; Тоалет
16 00 - 16 30 - Следобедна закуска
16 30 - 19 00 - Свободни игри (игри на открито) ; Разходка ; Издаване на децата на родителите

В яслена група, основни приоритети са: опазване живота и здравето на децата, безболезнено адаптиране към новата социална среда, придобиване на хигиенни навици и активно участие на децата в организирани занимания, игри и забавления.Децата се радват на разнообразни кътове, играчки и возила. Със забавни игри и весело настроение е изпълнено ежедневието им, бързо се адаптират, с лекота придобиват знания за заобикалящия ги свят.

Екип: Мима Ганчева и Галя Иванова – медицински сестри

           Цветослава Колева и Радостина Христова – помощник-възпитатели