Обществен съвет - Покана

Покана
ДЕТСКА  ГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

         На 14.11.2019 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек”  ще се проведе заседание на излъчените представители на родителите от  групите за членове на Обществен съвет при следния дневен ред:

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.Избор на редовни и резервни членове на обществения съвет.

 

 

 

 

Снежана Войчева

 Директор на ДГ „Ран Босилек”