За родители

Прием в яслена и първа група - 2020-2021година

Списъци на приетите деца от яслена и първа група за учебната 2020/2021 година

24 май

Честит празник! Честит 24 май!

Важно за ПГ група

Удостоверения за ПГ

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година;

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година

прием в първи клас на децата от подготвителните групи

Прием в първи клас на децата от подготвителните групи

Заповед-covid-19-Gabrovo

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО З А П О В Е Д № РД-01-66 / 08.03.2020 г. На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с потвърден случай на COVID-19 на 07.03.2020 г. НАРЕЖДАМ: Забранявам до второ нареждане: 1. Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини.

Национална седмица на четенето в ДГ "Ран Босилек"

Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана в ДГ”Ран Босилек”, която се проведе от 9 до 13 декември 2019 година.

ПЛОДОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ

„ ПЛОДОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ” e темата на поредната от традиционните изложби, които се организират в ДГ”Ран Босилек” с участие на деца и родители.

ПРИЕМ 2019 - 2020 класиране

Списък с приетите деца

ПРОЕКТ "СПОРТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ" в ДГ "РАН БОСИЛЕК"

„За да направите детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.”

STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ

Във връзка с изпълнение на дейностите от иновативен П Р О Е К Т “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “ финансиран от Община Габрово, на 24.04.2019г. се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителните групи 5 и 6 гошишни при ДГ”Ран Босилек”.

Ние знаем как да се храним здравословно

На 20.03.2019г. ДГ”Ран Босилек” се изпълни с много детски усмивки, песни, танци и аромат на вкусния ястия.За първа година се проведе Ден на здравословното хранене и готвене с децата от подготвителна група - 6г. „Маргаритка” под надслов „НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА СЕ ХРАНИМ ЗДРАВОСЛОВНО”.

Съобщение

Във връзка с ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Административна услуга предлагана от ДГ"Ран Босилек"

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Изложба "Вълшебства от тиква и природни материали"

От 19 до 23 ноември 2018година по традиция в ДГ„Ран Босилек” се организира изложба на тема: „Вълшебства от тиква и природни материали“. Цветен празник посветен на есенното плодородие.

Проект на тема: “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “

За да се реализира STEM- обучението по роботика са създадени програмируеми роботи „ Edison” съобразени с възрастта на децата които ще работят с тях / от 4 до 16 години/. Деца навършили 4 години, могат да навлязат в кодирането и роботиката, като използват предварително зададени програми с помощта на възрастен / генерирани чрез баркод /.

Съобщение

Уведомявам Ви, че от 01.07.2018г. влизат в сила промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, приети с Решение № 87 / 31.05.18г. на Общински съвет.

Списъци на приетите деца

С П И С Ъ К НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Маратон на четенето

От 2 до 23 април 2018 година в страната по традиция се отбелязва националния Маратон на четенето с различни интересни инициативи.

Да посрещнем заедно Великден

РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ „РАН БОСИЛЕК” БЛАГОДАРИ ЗА ПРОЯВЕНОТО УСЪРДИЕ И УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ИЗЛОЖБАТА – „Да посрещнем заедно Великден”

Да посрещнем заедно Великден

На 29 март2018г. празнично настроение по повод Лазаров ден, Цветница и Великден в Дома за хора с увреждания в парк”Маркотея”, донесоха децата от група „Маргаритка” от ДГ „Ран Босилек“.

Благовещение

На 22.03.18г. децата от подготвителна група”Маргаритка” 5 годишни, пресъздадоха пред своите родители характерните ритуали за отбелязване на „Благовещение”

Коледа в ДГ ”Ран Босилек”

На 20.12.2017г. чудни гости пристигнаха за празника – Снежанка, Джуджето Бързоходко, Ледената кралица и Мечокът.Настана една истинска коледна суматоха, която приключи с идването на скъпия и дълго чакан гост – самият Дядо Коледа.

На 29.11.2017г. „Отворени врати”

На 29.11.2017г. ДГ”Ран Босилек” организира инициатива „Отворени врати” и проведе ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ориентирана към: ”Дейности във връзка с превенция на обучителните затруднения, според потребностите на децата – индивидуална и групова работа”.Съвместна дейност – учител на групата и психолог.

Превенция на агресията

Във връзка с необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции и разработения ...

Списък на приетите деца 2017/2018

Списък на приетите деца от яслена и първа група за учебната 2017/ 2018 година

Кандидатстване за прием, записване, преместване и отписване

Кандидатстването става чрез подаване на заявление по образец (Приложение 1) от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация...

Съвети към родителите

Да си родител е най- голямата отговорност за всеки от нас. Всички ние се стремим да дадем най-доброто на нашите деца, да постъпваме правилно при тяхното възпитание. Понякога допускаме грешки, но...