За родители - Съобщение

Съобщение

У В А Ж А Е М И   Р О Д И Т Е Л И,

 

     Въввръзка с ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА, ръководството и Обществен съвет при ДГ”Ран Босилек” – Ви приканваме, в седмицата от 05.03.19г. до 15.03.19г. да се включите в инициативата „Да върнем децата при книгите” като подарите детски книгис които ще обогатим библиотечния фонд на детското заведение.

 

 

С уважение:

Директор:

               / Сн.Войчева /